Historie Jižní Moravy

Příroda, Historie, Cestování, Fotogalerie

ODKAZY

JIŽNÍ MORAVA - HISTORIE - ZNOJMO - POHLEDY VYHLÍDKY

PŮVODNÍ ODKAZY (INTERNÍ WEB):

Procházka Znojmem a jeho historií

Loucký klášter

Rotunda Sv. Kateřiny

Toulky znojemským okolím

Fotogalerie

NOVÉ ODKAZY (EXTERNÍ ČR):

promoravia.blog.cz/znojmo

Moravský Zemský archiv Brno

Okresní archiv Znojmo

Okresní archiv Břeclav

(EXTERNÍ RAKOUSKO):

www.waldviertel.at

www.weinviertel.at

     Pohled do Oranic z ulice Přemyslovců


1. Barokní kostel sv. Hipolita na Hradišti /Maulbertschovy fresky/.
2. Kostel sv Antonína /1635/. Počátkem 18. století zde probošt Ryvola zavedl české poutě.
3. Kaple svatého Eliáše - pověst o zavražděném proboštovi, jehož duch zde prý obchází, má historické jádro. T. Schlessín byl r. 1675 zbaven života svými synovci.
Hrobka pod chrámem se upravovala, a proto byl krátce uložen v této kapli. To vedlo ke vzniku pověsti.
4. Křížová cesta založena v 17. století
5. Cesta na Hradiště vybudovaná r. 1824 /zelená značka/.
6. Smyčka /viz. vycházka na Hradiště/. Údolí bylo upraveno na přírodní park po roce 1879.

     Pohled z ulice Na Valech


    
Ještě než dojdeme Na valy, povšimneme si prosklené vily na návrší vpravo. Byla postavena r. 1931 podle projektu J. Víska pro českého starostu Znojma J. Mareše umučeného nacisty. Vila se stala sídlem gestapa. Z horní části ulice vidíme zleva doprava: Hrad, lépe řečeno jeho část přestavěnou r. 1710 na zámek. Skalnaté Gránické údolí zalesněné v 19. století a přeměněné na přírodní park. V pozadí se zelenají svahy dyjského údolí mezi nimiž se leskne hladina Znojemské přehrady.
Vpravo se vypíná ostroh Hradiště sv. Hipolita, které patřilo k důležitým sídlům Velkomoravské říše. Ulice Na valech již leží na území Chráněné krajinné oblasti Podyjí. Byla zřízena r. 1978 a zaujímá plochu 103 km2 mezi Znojmem a Vranovem nad Dyjí. Osu CHKO tvoří hluboké údolí řeky Dyje, která mění mnohokrát svůj směr a vytváří překrásné scenérie. Pro svou neporušenost je Podyjí považováno za evropský unikát. Téměř 65 % oblasti pokrývají lesy. Na západě jedlobučiny a bukové doubravy, ve východní části převažují zakrslé doubravy a lesostepi. Květena je značně rozmanitá, neboť se zde prolínají teplomilné a podhorské rostliny, fauna je pozoruhodná. Jmenujme alespoň vydru říční, výra velkého a našeho největšího hada užovku stromovou. Ke geologickým zajímavostem patří pseudokrasové jeskyně /Ledové sluje/. V r. 1990 bude oblast zpřístupněna a prohlášena i s rakouským břehem za národní park.

     Pohled do Gránic z ulice Přemyslovců


1. Lesy za Hradištěm /viz zelenou turistickou značku/.
2. Terasy - původně vinice - dnes lokalita teplomilných rostlin.
3. Hradiště sv. Hipolita.
4. Hrad
5. Vyhlídková Muckova cesta.
6. Vyhlídkové bastiony.
7. Eliášova skála se skalní vilou /sídlo správy přehrady/.
8. Znojemská přehrada /1964/. Slouží jako zdroj pitné vody.
9. Severní svahy Kraví hory.
10. Budovy bývalé městské vodárny. Do konce 19. stol. zde stával mlýn Pod skálou a hostinec U císaře rakouského. R. 1848 v něm pražští studenti, členové Svornosti agitovali pro jednotu zemí koruny české.
Do literatury vešel dík A. Mrštíkovi, který se o něm zmiňuje v povídce Těrka /Mrštík byl pravděpodobně ve Znojmě na vojně/. O něco níže po proudu, hned za mostem stával hostinec U zeleného stromu, na přelomu stol. dějiště oslav 1.máje. Jedné dělnické schůze se zúčastnil Jaroslav Hašek a svůj zážitek vylíčil v Dějinách strany mírného pokroku.
/Podobně z hradního nádvoří, z Muckovy cesty. Od Mikulášského kostela a z Napajedel/.
Copyright © 2015 by "Luděk Rotrekl"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: ludek.rotrekl@post.cz

     Pohled z Napajedel na jih


1. Loucký klášter/založ. 1190/
2. Mailberk /416 m/ - kopec v Rakousku, pod nimi  r.1082 porazil Vratislav II. rakouská vojska. Událost líčí Kosmas v Kronice české.
3. Železniční most /1871/. Je asi 50 m vysoký a 220 m dlouhý. Jeho stavbu řídil ing. Heltwag, který se později proslavil Železničními stavbami v Alpách.
4. Asi 200 m od mostu stával hostinec Fasching. Koncem 19. stol. se "v něm ubytoval "průkopník rakouské moderny", malíř Theodor Hermann a vytvořil řadu obrazů se znojemskými motiv se bělilo prádlo.
6. Cendelínová studánka - vždy na jaře ji mládež vyčistila a slavnostně předala k užívání. Zvyk zanikl po 1. světové válce.
7. Kraví hora. /Podobně z hradního nádvoří, z Úvozu, z Muckovy cesty, z Karolininy brány ap./.
[Průvodce městem I.][Průvodce městem II.][Průvodce městem III.][Zpět do Historie Znojemska]
Home Back About Me Contact Photogalery