Historie Jižní Moravy

Příroda, Historie, Cestování, Fotogalerie

ODKAZY

JIŽNÍ MORAVA - HISTORIE - ZNOJEMSKO

     Vítejte v kraji, který učaroval umělcům i prostým návštěvníkům, v kraji, který je nejkrásnější na jaře, ale v erbu má žhavé léto, v kraji, který byl ještě před několika lety "koncem světa", ale dnes se přátelsky otevírá všem, kdo s dobrou vůlí přicházejí. Dyje pod Šobesem
    Putování Národním parkem Podyjí skýtá řadu nevšedních zážitků. Štíty alpských velikánů jsou sice vyšší než pahorky nad klikatým tokem Dyje, ale stěží byste ve střední Evropě hledali krajinu tak zachovalou a nenarušenou, krajinu s tak mimořádným bohatstvím rostlinných i živočišných druhů.
    Ale není jen Národní park Podyjí. Znojemsko, to je také pahorkatina, v níž se kamenitá pole střídají s hlubokými lesy a která ukrývá smaragdové pokladnice údolí Jevišovky, Rokytné a Jihlavy, která si s Podyjím nezadají, pokud je místy i nepředčí.
    Ani milovníky historie Znojemsko nezklame. Archeologové každým rokem přinášejí doklady o dávném osídlení kraje, zříceniny hradů připomínají boje na pomezí a ty, které se dochovaly, Vás okouzlí nládhernými interiéry, jimiž se mohou pochlubit i výstavné chrámy, které se tyčí nad křivolakými uličkami starobylých měst. Rotunda Svaté KateřinyDaleko do kraje svítí bílé zdi zámků, tvrzí, osamělých dvorců i rázovitých vsí a vody Mlýnské strouhy, vybudované snad už ve 13. století, roztáčejí kola prastarého mlýna.
     Znojemsko je protkáno hustou sítí cykloturistických tras, z nichž některé zasahují do sousedního Rakouska. Jízda na kole je u nás radostí i pro méně zdatné cyklisty. Toužíte-li však po něčem náročnějším, vydejte se stezkami Národního parku Podyjí.
"Svět by si lépe stál, kdyby se více chodilo" napsal básník známý „dálkošlap" Johan Gottfried Seume, který roku 1801 navštívil Znojemsko. Pro jeho následovníky je u nás připravena řada značených cest. Stačí si jen vybrat.
Přírodní krásy a kulturně historické zajímavosti můžete s ledovat z koňského sedla nebo z bryčky. Vinice u obce Havraníky"Na světlezelenou chuť zdejších okurek se nezapomíná", napsal slavný návštěvník. Mnohá specialita české kuchyně vděčí za svůj přívlastek „znojemská" právě jim. K darům polí a zahrad zalitých sluncem patří také zelenina, v sadech dozrává ovoce, zvláště meruňky, broskve a jablka.Svou romanci o víně věnoval nositel Nobelovy ceny za literatu Jaroslav Seifert vínu znojemskému, ale dokažte vinařům z Jaroslavic, Tasovic, Vrbovce či z Lelekovic, že nepsal právě o tom jejich....
PŮVODNÍ ODKAZY (INTERNÍ WEB):

Heraldika

Procházka Znojmem a historií, II. III.

Loucký klášter

Rotunda Sv. Kateřiny

Pohledy a vyhlídky

Toulky znojemským okolím

Fotogalerie

NOVÉ ODKAZY (EXTERNÍ ČR):

promoravia.blog.cz/znojmo

Moravský Zemský archiv Brno

Okresní archiv Znojmo

Okresní archiv Břeclav

(EXTERNÍ RAKOUSKO):

www.waldviertel.at

www.weinviertel.at
Home Back About Me Contact Photogalery
Znak města Znojmo
Vítejte v kraji dvou zcela odlišných tváří. Úrodné roviny Vám štedře nabídnou z darů země, zatímco mírně zvlněný západ okresu Vás okouzlí svou krásou. Na poměrně malé ploše tu najdete národní park, několik chráněných území i vodní plochy vhodné k rekreaci.
    Vítejte v kraji, jehož starobylá města, výstavné hrady a zámky i rázovité vesnice, jsou výmluvnými svědky historie.
Copyright © 2015 by "Luděk Rotrekl"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: ludek.rotrekl@post.cz