Historie Jižní Moravy

Příroda, Historie, Cestování, Fotogalerie

ODKAZY

JIŽNÍ MORAVA - HISTORIE - VRANOV n.D. - HERALDIKA

Vranov nad Dyjí, německy Frain


Jméno znamená majetek člověka jménem Vran, -ov je přivlastňovací přípona, která v češtině patří k nejčastějším. Osaobní zájmeno Vran (staročesky vraný-černý, vrána je vlastně černý pták) se vyskytuje ve více místních jménech, např. Vranovice (něm. Branowitz) u Židlochovic. Při přejetí jména Vranov do němčiny došlo ke ztrátě přípony -ov (Frain), rozšiřující přívlastek "nad Dyjí" je nový.
Znak města Vranov nad Dyjí
      Zakladatel tohoto rodu jménem Thann byl roku 1216 pasován na rytíře s přezdívkou „der alte Thann" - stará jedle. Proto byla klenotem ve znaku Althanů jedle jako mluvící znamení. Další narážkou na jméno rodu jsou spojená písmena AT na stříbrném břevnu uprostřed červeného štítu. Althanové byli roku 1575 povýšeni do panského stavu, roku 1608 se stali říšskými hrabaty, 1714 dědičnými říšskými číšníky a 1824 nejvyššími kráječi v dědičných zemích a štítonoši v obojích
Rakousích. Těmto hodnostem odpovídaly říšské korouhve, knížecí čepice v klenotu a přikryvadla upravená do tvaru knížecího pláště, třebaže Althanové knížecí titul nikdy nenosili.
Vranov nad Dyjí - městský znak

Znak rodu Althanů z Vranova nad Dyjí

Erb Althanů

Znak rodu Berchtoldů z Uherčic

Původním erbem Berchtoldů byl lev ve skoku držící tasený meč; podle některých vyobrazení bylo pole modré, lev zlatý. Při povýšeni do rytířského stavu roku 1627 bylo přidáno tehdy módní zlaté pole s černou orlicí, přičemž lev stál na zeleném trojvrší, pole pod ním bylo stanoveno jako černé a jeho rohy ozdobeny pruhy v rakouských barvách. Kromě klenotu se lvem byl přidán ještě druhý klenot s černou orlicí. Roku 1633 byli Berchtoldové povýšeni do panského stavu a roku 1673 do stavu hraběcího. Poslední úpravou jejich znaku bylo přidání kulatého štítu do levé lvovy tlapy ve štítu i v klenotu.
Erb Berchtoldů
Uherčice, německy Ungarschitz
Místní jméno má příponu -ice a je odvozeno od osobního jména Uhřek "malý Uher", které v 2. pádě znělo Uherka, a proto má místní jméno podobu Uherčice, nikoli Uhřečice (-k- se před -i- změnilo v -č-). První část německého jména je překlad českého Uher- "Ungar".

Znak rodu Bítovských z Lichtenburka

Bítov, německy Vöttau
V historických zápisech (od 1046, falzum z 12. stol.) se vyskytují jak jména česká (Bietow, Bethow, Bítov), tak i německá, která vznikla přejetím českých podob (Betaw, Bittau). Německá podoba Vöttau je pozdější. Jméno Bítov znamená "hrad, majetek nějakého muže jménem Bír". Stejné osobní jméno je obsaženo ve jméně Velká Bíteš..
Páni z Lichtenburka nosili od 13. století jako jedna z větvi velkého rodu Ronovou erb černých ostrví ve zlatém poli, společný i všem ostatním větvím. Lišili se od nich pouze klenotem, který si podle pověsti vysloužil roku 1248 Smil z Lichtenburka na turnaji v Mohuči; byl jím kapr na kýto z pavích per. Tento klenot je však poprvé doložen až na počátku 14. století.
Erb Bítovských
Copyright © 2015 by "Luděk Rotrekl"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: ludek.rotrekl@post.cz
PŮVODNÍ ODKAZY (INTERNÍ WEB):

Historie Vranova  a okolí

Pohledy a vyhlídky

Fotogalerie

NOVÉ ODKAZY (EXTERNÍ ČR):

Vranov nad Dyjí - zámek

Městys Vranov nad Dyjí

Bítov - hrad

Obec Bítov

Uherčice - zámek

Obec Uherčice

Nový Hrádek - hrad

Městys Nový Hrádek

Cornštejn - hrad

Frenštejn - hrad
Home Back About Me Contact Photogalery