Historie Jižní Moravy

Příroda, Historie, Cestování, Fotogalerie

ODKAZY

JIŽNÍ MORAVA - HISTORIE - ZNOJMO - HERALDIKA

     Město Břeclav má historický znak odvozený ze znaku svého majitele Ladislava Velena ze Žerotína, který stál v čele odbojných moravských stavů proti císaři Ferdinandu II. Habsburskému. Za svůj odbojný postoj po bitvě na Bílé hoře 8. listopadu 1620 mu bylo břeclavské panství 5. března 1622 zabaveno a on odsouzen k smrti. Protože ale ze země uprchl, „jeho jméno bylo přibito na šibenici“. Panství získal císařský generál z Meggau jako odměnu za věrné služby císaři.
Více na webu města Břeclav..
Znak měst Břeclav, Lednice, Valtice
Břeclav
Lednice - O vzniku a historii Lednického znaku se moc neví a prozatím bude tato část prázdná.
Valtice - popis znaku a částečně jeho vývoj je popsán na valtice.eu
Copyright © 2015 by "Luděk Rotrekl"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: ludek.rotrekl@post.cz
PŮVODNÍ ODKAZY (INTERNÍ WEB):

Historie Břeclavi a Valtic, L-V areálu

Soutok a Pohansko

Lednicko-Valtický areál

Fotogalerie

NOVÉ ODKAZY (EXTERNÍ ČR):

Lednicko-Valtický areál

Moravský Zemský archiv Brno

Lichtenštejnské stezky

Okresní archiv Břeclav

Lednice - historie

Valtice - historie

Břeclav na Wikipedii

Valtice na Wikipedii
Home Back About Me Contact Photogalery