Popis přírody a památek Kokořínského údolí Příroda Kokořínské údolí

Příroda Kokořínska

Příroda, Historie, Cestování

ODKAZY

     CHKO Kokořínsko - Kokořínské údolí

Home About Me Contact Photogalery

STŘEDNÍ ČECHY - PŘÍRODA -

KOKOŘÍNSKO

(CHKO Kokořínsko)

     V případě Kokořínska jsem region rozdělil dle mapy na oblast Kokořínského dolu (Polomených hor) a oblasti rozprostírající se nad ním. Středobodem je řeka, potok Pšovka. Není to sice řeka velká, ale podstatná. A to jak z pohledu přírodních zajímavostí a krás které nabízí, také z pohledu historie - dala název celému rodu žijícímu na jejích březích (Hradsko), Pšované.
Jako průvodce Kokořínským dolem může velmi dobře posloužit brožura, kterou vydává Okrašlovací spolek Kokořínska (více na psovka.cz, cena 50 Kč) a ze které také čerpám.
Popis údolí je kombinací místopisu a přírodních lokalit, spíše než odbornou studií přírodních krás kokořínska a to především proto, že dané problematice nerozumím a na Internetu najdete dostatek jiných zdrojů, například web CHKO.
     Tubožský rybník, prameniště Pšovky, rozhodně je místem, které se dá označit genius loci. Je nejen místem úžasně fotogenickým a malebným, ale jak už bylo řečeno i začátkem říčky (jedním ze tří), která se táhne celým údolím a přeneseně dějinami této krajiny. Říčka,  ačkoli je to dnes nepochopitelné z pohledu její vydatnosti i celkovému spádu 97 m, dávala energii mlýnům a vodním strojům po celé její délce 35 km. Na jejím toku bylo dnes těžko uvěřitelných 27 mlýnů, hamrů a vodních strojů, kde první mlýn byl právě zde, u Tobožského rybníka. Pšovka není jenom řeka tekoucí krajinou, ale také vodní díla, která byla vystavěna na jejím toku a sloužila právě pro korekci toku v případě, že byla potřeba síla vody. Celá věc upouštění vody musela být velmi dobře sladěna i právně stvrzena, aby vše fungovalo a všechna tato díla mohla být provozuschopná.
Pramen se nalézá pod hradem Houska a vytváří se zde klasický podmáčený reliéf, který má význam také z pohledu fauny a flory. Právě střídání mokřadů a stojatých rybničních ploch vyplněných tokem řeky, má pozitivní vliv na výskyt živočichů/rostlin chráněných a nebo ohrožených a přispívá tak k originalitě i malebnosti krajiny.
Ze Skalního mlýna u Tubožského rybníka říčka teče po pískovcové římse a padá z 2 metrové výšky do původního koryta řeky. Cestou sbírá vodu z blízkých studánek, kterých je v tomto údolí opravdu hodně a mohutní. V Konrádově se její tok rozdvojuje a teče jak náhonem do Konrádovské nádrže, tak i původním korytem, kde opět přibírá vodu ze studánky U Hynků. Pokračuje směrem k Ráji, osady, která opravdu vypadá rajsky. Rákosí, tůně, roubenky a chalupy i otevírající se údolí si našli také filmaři a točila se zde pohádka. Opuštěním Ráje její krásy zdaleka nekončí a po překonání rákosiny vtéká do Vojtěchova do rybníka Stříbrník. Vedle rybníka je úzký pruh louky, kde rostou vzácné rostliny, viz. kokorinsko.ochranaprirody.cz. Dalším rybníkem pokrytým stulíkem a lemovaným vrbami je Pivovarský, kousek od něj je další z mlýnů - Boudecký. Za Vojtěchovem se potok dostává střídavě z levé na pravou stranu silnice přes řadu mokřadů a tůní až do Hlučovské tůně, zvané Špaček a dále kolem hradu Kokořína přes rybníky s lekníny a stuhlíky k hospodě u Grobiána stále zhruba na jih do již známější Harasovského rybníka, které v létě slouží jako plocha je koupání a relaxaci. Zde si nebudeme povídat o Krvomlýnu, to si necháme na stránky zabývající se historií kokořínska. Údolí kolem toku řeky se pomalu otevírá a pokračuje na Štampach a do Lhotky (kde fakticky údolí končí), Hleďsebe, Mělnická Vrutice, Malý Újezd, Velký Borek, Mělník, kde vtéká pravostraně do Labe.
Copyright © 2015 by "Luděk Rotrekl"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: ludek.rotrekl@post.cz
PŮVODNÍ ODKAZY (INTERNÍ WEB):

Fotogalerie

CHKO Kokořínsko

Mšensko

Máchův kraj

NOVÉ ODKAZY (EXTERNÍ ČR):

www.psovka.cz

www.mestomseno.cz

www.kokorin.cz

www.kokorin.info

www.kokorinsko.net

kokorinsko.ochranaprirody.cz

http://www.kokorin.cz/