Literatura

LITERATURA - POEZIE, PRÓZA, CESTOPISY

ODKAZY
Malé vyznání

Žijeme v neklidné době přelomu tisícletí, která nám přináší netušenou mnohost nových poznání, podnětů, zážitků, inspirací..., ale také štvanici od odlesku k odlesku, chaos a pomatení hodnot. Jako bychom zapomněli, že je dobré rozlišovat podstatné od nepodstatného, jakoby se vytratil moudrý smysl pro řád věcí.
"Vždyť je čas sázet i trhat, čas plakat i čas smát se, čas mlčet i čas mluvit, čas zrození i umírání..." Slunce vychází, slunce zapadá, přichází jaro, léto, podzim, zima v přírodě i v lidském životě. "Je to prosté jako zázrak, jako věčnost ve chvíli..." A za to se sluší poděkovat.

Jiří Pavlica - Hradišťan
PŮVODNÍ ODKAZY (INTERNÍ WEB):

Jan Skácel

Václav Hrabě

Jaroslav Seifert

M. Scott Peck

Cestopisy

NOVÉ ODKAZY (EXTERNÍ ČR):

Jan Skácel - Wikipedie

Jaroslav Seifert - Wikipedie

Václav Hrabě - Wikipedie
Home About Me Contact

Poezie, próza, cestopisy

Copyright © 2015 by "Luděk Rotrekl"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: ludek.rotrekl@post.cz

Próza, Poezie, Cestopisy, Fotogalerie