Příroda Jižní Moravy

Příroda, Historie, Cestování, Fotogalerie

ODKAZY

JIŽNÍ MORAVA - PŘÍRODA

PŮVODNÍ ODKAZY (INTERNÍ WEB):

Jižní Morava očima J.Tomečka

Národní park Podyjí

Ledové sluje na Vranovsku

Pálava a Mikulovsko

Břeclavsko

Fotogalerie

NOVÉ ODKAZY (EXTERNÍ ČR):

www.nppodyji.cz

www.palava.cz

www.slavonice.cz

www.ochranaprirody.cz

(EXTERNÍ RAKOUSKO):

www.waldviertel.at

www.weinviertel.at

www.np-thayatal.at
Vážený čtenáři,

celá aktivita založení této části webu vznikla na počátku 90tých let, kdy Jižní Morava (především příhraničí) bylo dosud neprozkoumanou oblastí plnou překvapení a tajemství.
Bylo to zejména tím, že pohyb v dané oblasti byl pro běžnou populaci omezen (do konce roku 1989), nebo dokonce zapovězen, a ti, kteří měli povolení, zase nejevili o problematiku přírody a historie zájem - viz. pojem KSČ.
Protože v současné době existuje již velké množsví kvalitních a fundovaných informací o této oblasti omezí se tato část na ponechání původních příspěvků, ale také a především odkazování na kvalitní soudobé zdroje.
Copyright © 2015 by "Luděk Rotrekl"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: ludek.rotrekl@post.cz
Back
Next
Home About Me Contact Photogalery