Historie Jižní Moravy

Příroda, Historie, Cestování, Fotogalerie

ODKAZY

JIŽNÍ MORAVA - HISTORIE - MIKULOV - HERALDIKA

     V mikulovském privilegiu z roku 1625 bylo také polepšení městského znaku: „erb... štít modré neb blankytné barvy, v němžto zámek zdí okrouhlou a stínkami zdobenou obehnaný, při spodku již jmenovaných zdí po pravé straně erb neb štít rodu Dytrychštejnského od spodku levé strany k pravé vzhůru na pokos rozdělený, dolejší polovice červené neb rubínové a hořejší žluté nebo zlaté barev, v kterémžto štítu dva nože bílý vedle sebe rovně vzhůru stojící, špicemi od sebe přiohnutými a střenkami žlutými nebo zlatými, vedle kteréhožto štítu drobet doleji brána otevřená k levé straně
Znak města Mikulova
Copyright © 2015 by "Luděk Rotrekl"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: ludek.rotrekl@post.cz
obrácená z kvadrátového kamene, v nížto hřebeny visutý, nad nížto čtverý rozdílné, bílé po sobě stojící a vždy jedno druhé převyšující stavení, první dolejší o třech a každý z ostatních o čtyřech okních a pod červenými střechami. Vedle čtvrtého stavení vyniká na pravé straně věž bílá, tolikéž o čtyřech oknech, stínkami, okrouhlou bání a makovicí ozdobená, kterýžto zámek všecken mezi skalami po levé straně trojnásobnými a po pravé straně čtvernásobnými sivé barvy vedle sebe stojící a vždy jedna druhou převyšující, se spatřuje. Nad štítem kolci helrn a okolo něho přikryvadla neboližto fafrnochy po levé straně červené neb rubínové a bílé neb stříbrné a po pravé straně modré neb  lazourové a žluté neb zlaté barev. Nad tím nade vším koruna zlatá královská, z nížto vychází celý černý  rozkřídlený císařský orel o dvou hlavách s rozzivenými pysky a vyplazitými červenými jazyky, maje na prsech štítek červené neb rubínové barvy, v němžto počáteční litery černá F slavného jména našeho s cifrou též černou II, a na již jmenovaných hlavách trojnásobní koruna císařská s rozletitými feflíky se tolikéž vidí a spatřuje..."
    Dnes používá město znak oproštěný od časně barokních přikryvadel a klenotu.
Mikulov, městský znak Mikulov, městský znak
     Mikulov (něm. Nikolsburg) České jméno je známo z roku 1173 (z falza ze 14. století) a znamená "hrad, majetek Mikulův", Mikul je stará česká zdrobnělá forma ke jménu Mikuláš. V roce 1262 se objevuje něm. podoba Niclaspurg, později Nikolasburg - "Nikolův hrad". V 16-18. století se město česky jmenovalo německým názvem Nyk(o)lšpurk, jméno Mikulov se začíná objevovat znovu až v polovině 19. století.    Dnes používá město znak oproštěný od časně barokních přikryvadel a klenotu.
PŮVODNÍ ODKAZY (INTERNÍ WEB):

Historie Mikulova a okolí

Pohledy a vyhlídky

Starověk

Fotogalerie

NOVÉ ODKAZY (EXTERNÍ ČR):

Lednicko-Valtický areál

Moravský Zemský archiv Brno

Lichtenštejnské stezky

Okresní archiv Mikulov

Mikulov - historie

Valtice - historie

Mikulov na Wikipedii
Home Back About Me Contact Photogalery