Historie Jižní Moravy

Příroda, Historie, Cestování, Fotogalerie

PŮVODNÍ ODKAZY (INTERNÍ WEB):

Heraldika

Historie Břeclavi a Valtic, L-V areálu

Soutok a Pohansko

Lednicko-Valtický areál

Fotogalerie

NOVÉ ODKAZY (EXTERNÍ ČR):

Lednicko-Valtický areál

Moravský Zemský archiv Brno

Lichtenštejnské stezky

Okresní archiv Břeclav

Lednice - historie

Valtice - historie

Břeclav na Wikipedii

Valtice na Wikipedii
ODKAZY

JIŽNÍ MORAVA - HISTORIE - BŘECLAVSKO

     Josefa Kornhäusela, Josefa Hardmutha, Josefa Kliebera, Jana Karla Engela, Jiřího Wingelmüllera, Jana Heidricha a dalších. Vznikl tak pozoruhodný urbanistický celek, který v sobě sloučil estetické prvky uměle vytvářené krajiny s přirozenou krajinou zemědělskou, jehož hodnoty vyjádřilo i prohlášení celého areálu mezi Lednicí a Valticemi v roce 1992 za památkovou zónu a zámky ve Valticích a Lednici s bezprostředním okolím v roce 1995 za národní kulturní památku.
    Stavební činnost ve Valticích a Lednici, případně v jejich okolí, byla neodmyslitelně doplňována i cílenými zásahy do krajiny. Byly již zmíněny počátky obou zámeckých parků a umělé zalesňování krajiny mezi Valticemi a Břeclaví, která byla nevhodná pro zemědělskou výrobu. Lichtenštejnové však prováděli i rozsáhlé meliorační práce v krajině stíhané častými záplavami na dolním toku řeky Dyje. Lužní les byl protkán důmyslnou soustavou odvodňovacích kanálů, které dokázaly jarní i letní záplavové vlny bez větších škod během několika dnů odvést. Při zakládání lesních komplexů i zámeckých parků byly od počátku 19. století vysazovány i rychle rostoucí cizokrajné dřeviny, jako topoly, ořešáky, platany a koňské kaštany i další dendrologické zajímavosti. Celý areál si vysloužil již v minulosti název „Perla jižní Moravy". Návštěvník, který vnímavě projde tento kraj, jistě dá našim předkům za pravdu.
     Krajina kolem Valtic a Lednice má nenapodobitelné kouzlo. Přírodní scenérie lužního lesa s exotickými stromy a intenzivně využívanou zemědělskou krajinou přecházejí v parky lednického a valtického zámku. Ty jsou doplněny řadou romantických, klasicistních a empírových staveb, jež na obou lichtenštejnských panstvích vznikaly od devadesátých let 18. až do poloviny 19. století pod vedením knížecích správců, architektů a sochařů
Břeclav
Copyright © 2015 by "Luděk Rotrekl"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: ludek.rotrekl@post.cz
Home Back About Me Contact Photogalery