Historie Kokořínska

Příroda, Historie, Cestování, Fotogalerie

ODKAZY

STŘEDNÍ ČECHY - HISTORIE - DUBÁ A OKOLÍ

První písemná zmínka pochází z roku 1253, kdy připadla (daroval Václav I.) spolu s dalšími statky Křížovníkům s červenou hvězdou (Praha, u Karlova mostu) a ti jej po roce prodali rodu Ronovců. Na rozdíl od historie Kokořína, kde se vlastnictví velmi často střídalo, Ronovci jej měli v držení téměr 400 let. Rod to byl velmi vlivný a bohatý, což dokladuje Hynek Berka z Dubé (± 1348), který zastával funkci nejvyššího purkrabího (správce, nebo tajemníka by se dnes řeklo) Pražského hradu.
Prvním vlastníkem Dubé byl kastelán Častolov ze Žitavy, dalším pak už Hynek Berka (1276 - 1288). V té době již existoval hrad Dubá, ovšem na jiném místě než je pozdější výstavba města. Místo samotné bylo velmi lehce opevněno příkopem a dřevěnými palisádami a bylo vlastně kolonizačním projektem daného regionu. Osídlení místa je však doloženo i staršího data, nalezením sv. Kříže dokládají osídlení již z 11. století. Poblíž Pavliček se nalezla pohřební popelnice ze 7. století.
Po bitvě na Bílé hoře (1620), kdy Berka svůj protihabsburský postoj neobhájil a propadl hrdlem (poprava 27 českých pánů na Staroměstském náměstí) Dubá připadla Albrechtu z Valštejna, který stál na správné straně konfliktu víry a moci. Nicméně jeho postoj mu nikdy nebyl zapomenut a tak po násilné smrti v Chebu roku 1634 se panství i s hradem stalo majetkem jeho vraha Richarda Waltera Butlera. Butlerové si sídlo podrželi takřka 100 let (1723) a jejich vládu nepoložily ani morové rány, ani požáry, ani jejich tvrdá ruka a ani odúmrť a dědické spory.
Roku 1723 koupil panství Rudolf Sweerst-Sporck a jeho umělecké sklony se promítly do architektury města (zámek, chrám, kaple, sochy). V tuto dobu (po morových ranách a požárech v 17. století) zde začíná být již převaha německy mluvícího obyvatelstva až na konečných 34 čechů a zhruba 1800 německy mluvících (1890). Samotné místo a okolí bylo známé jako pěstěbná a zemědělská oblast, kde byl vyhlášný především chmel. Sušárnu chmele si lze stále ještě prohlédnout, odbočíteli z červené značky trochu stranou.
Samotná Dubá musela velmi utrpět po protektorátu (byla připojena k německu), když se z ní většina obyvatelstva musela vystěhovat a zvyky, tradice, atmosféra i nálada místa musela být zničena. Co nestihl zničit odsun, spolehlivě zahladili komunisti.
Home Back About Me Contact Photogalery

     Dubá a okolí

     Dubá

PŮVODNÍ ODKAZY (INTERNÍ WEB):

Mělník a okolí

Mšeno a okolí

Starověk Kokořínska

Fotogalerie

NOVÉ ODKAZY (EXTERNÍ ČR):

www.melnik.cz

www.mseno.cz

www.duba.cz

Wikipedia - Dubá

Státní oblastní archiv

Archeologický ústav

www.academia.edu
Copyright © 2015 by "Luděk Rotrekl"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: ludek.rotrekl@post.cz