Příroda Jižní Moravy
Historie Jižní Moravy
Back
Next
Designed by Ludek Rotrekl
Novinky
Vážený čtenáři,

dostává se Vám do rukou dílo nadšence, který vynaložil nemalé prostředky - duševní, finanční i fyzické, aby Vám zprostředkoval svoje oblíbená místa a zákoutí, a podělil se tak spolu s Vámi o svoje zážitky, postřehy a informace.
Projezdil jsem Jižní Moravu od soutoku Moravy a Dyje až po Slavonicko, a všude se mi krása krajiny a lidí nezapomenutelně vtiskla do paměti. Jako by úrodnost polí byla synonymem pro pracovitost, dostatek lesů a vod pro zdraví a čistotu, a rozlehlé vinice dávaly tušit zakořeněnému smyslu pro humor a pro pravdu . Toto všechno je Jižní Morava..., ale i mnohem víc. Místo prošpikované historií, místo, kde každý kout má svůj příběh, který mnohdy sahá daleko do minulosti. Chtěl bych, aby tohle všechno zde bylo. Tedy nejenom příroda, nebo historie, ale cestování, vinobraní, hody, prostě všechno co k Jižní Moravě neodmyslitelně patří a co ji charakterizuje.
Zvolil jsem si rozdělení podle sídelních měst i když je jasné, že by se našlo i dost jiných měřítek - např. podle oblastí : Podluží, Kopaniny, Pálava, atd., nebo podle Chko...
Celou tuto oblast však chápu jako kompaktní celek pod názvem Jižní Morava. Nechtěl bych však zapomínat ani na přilehlé místa v sousedním Rakousku, které se jak krajinou, tak i historií, velmi tomu našemu podobají. Pro mne je to oblast nevymezená žádnou pevnou hranicí (tak jak tomu bylo před 500 lety a doufám opět bude...), ale jen jakousi neviditelnou stuhou společných dějin, kultury i lidských charakterů...

Luděk Rotrekl

Příroda, Historie, Cestování


Květen 2015

Vznikla kostra budoucího webu o Kokořínsku - tedy texty. Postupně budou doplňovány o vlastní fotografie, či místní kroniky a jejich paměti..

2015

Pokud máte zajímavé informace a nebo tipy, náměty k oblasti Kokořínska, budu rád za vaše postřehy, tipy, fotografie..
Tato oblast webu je stále živá a bude se v čase měnit jak design, tak obsah.
Copyright © 2015 by "Luděk Rotrekl"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: ludek.rotrekl@post.cz
About MeContact
[příroda JM][historie JM][literatura][cestopisy][příroda ME][historie ME]

Madeira 2016

Putování po portugalské Madeiře v prosicovém vánočním shonu panujícím v ČR se ukázalo jako naprosto ideálním..